694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com
Zaznacz stronę

Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego jest instalacją elektryczną, którego celem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych oraz oświetlenie znaków bezpieczeństwa, sprzętu przeciwpożarowego i innych urządzeń bezpieczeństwa.

Umożliwia ona szybką ewakuację przebywających w obiekcie osób oraz zapobiega wybuchowi paniki.