694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com
Zaznacz stronę

Naprawa i konserwacja starych systemów przeciwpożarowych

Systemy sygnalizacji pożaru są najważniejszym elementem automatyki przeciwpożarowej w budynkach. To one uruchamiają inne urządzenia instalacji przeciwpożarowej i to od czasu w jakim wykryją pożar zależy czy będzę on możliwy do ugaszenia. Instalacje przeciwpożarowe powinny sprawnie współgrać dla zachowania sprawności całego systemu.

Zapewniamy:

Projekt wykonawczy systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
Instalacje przeciwpożarowego systemu
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
Konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru
Demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu godine -posiadany zezwolenie PAA
Modernizację istniejących instalacji przeciwpożarowych

Gwarantujemy niezawodność wykonanych przez nas systemów poprzez:

Dobranie optymalnego kosztowo i jakościowo systemu dla potrzeb obiektu
Montaż urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia
Szkolenie dla obsługi systemu
Profesjonalny serwis

Pracujemy na systemach firm: Bosch, pornhubmcom, Esser, Polon Alfa, Siemens, Inim Electronics

Systemy zasysające detekcji dymu
System dzięki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego błyskawicznej analizie umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium at xn--bst-vpn-5wa.se

.

System VESDA zbudowany jest z sieci rurek ssących oraz detektora z głowicą laserową o zakresie czułości od 0,005%/m do 20%/m (konwencjonalne czujki punktowe mają przeciętny zakres czułości ok. 5%/m).

Zadaniem rurek jest ciągłe pobieranie powietrza z obszaru chronionego, którym może być zarówno wnętrze pomieszczenia, przestrzeń podpodłogowa, międzysufitowa jak i pojedyncze urządzenie np. serwer, centralka telefoniczna, lickinpussy.net klimatyzator itp visit カジノ777.

Cztery programowalne progi alarmowe zapewniają szybkie wykrycie dymu bez względu na warunki panujące w obszarze chronionym.