694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Systemy kontroli dostępu (SKD)

Systemy kontroli dostępu (SKD) mają za zadanie ograniczać dostęp do określonych miejsc w obiekcie osobom nieupoważnionym, w czasie gdy w strefie chronionej przebywają osoby uprawnione. Stanowi on alternatywę dla tradycyjnych, mechanicznych systemów kontroli dostępu opartych o zwykłe klucze.

Systemy kontroli dostępu można integrować z systemami alarmowym (SSWiN), systemami telewizji przemysłowej (CCTV) oraz systemami sygnalizacji pożaru (SSP).