694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Systemy oddymiania

Systemy oddymiania są instalacjami służącymi wyprowadzeniu na zewnątrz obiektu trujących spalin, dymu i gorącego powietrza w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku. Ich głównym celem jest zapewnienie skutecznej ewakuacji ludzi i możliwości przeprowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczych. System oddymiania zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru.

Dochodzi wówczas do automatycznego otwarcia klap dymowych lub okien wyposażonych w napęd. Wyzwolenie systemu następuje na podstawie alarmu czujek dymowych, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających podłączonych do systemu SSP.