694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Systemy oddymiania

Systemy oddymiania są instalacjami służącymi wyprowadzeniu na zewnątrz obiektu trujących spalin, dymu i gorącego powietrza w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku. Ich głównym celem jest zapewnienie skutecznej ewakuacji ludzi i możliwości przeprowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczych 白百合ましろ. System oddymiania zostaje uruchomiony w momencie wybuchu pożaru. 

Dochodzi wówczas do automatycznego otwarcia klap dymowych lub okien wyposażonych w napęd. Wyzwolenie systemu następuje na podstawie alarmu czujek dymowych, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających podłączonych do systemu SSP.

If you’re in the market for a new home in New York, you might want to check out https://www.webuyhouses-7.com/florida/we-buy-homes-punta-gorda-fl/ They have a wide variety of homes for sale, and their team of experts can help you find the perfect one for your needs.