694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Certyfikaty

 • Uprawnienia elektryczne G1 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku dozoru.
 • Uprawnienia elektryczne G1 w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci do 1kV na stanowisku eksploatacji.
 • Uprawnienia gazowe G3w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji.
 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.
 • Świadectwo szkolenia POLON-ALFA S.A. z systemu pożarowego IGNIS 1000/2000.
 • Świadectwo szkolenia POLON-ALFA S.A z systemu pożarowego POLON-4000.
 • Świadectwo szkolenia POLON-ALFA S.A z systemu pożarowego UCS-6000.
 • Świadectwo szkolenia POLON-ALFA S.A z systemu pożarowego POLON-6000.
 • Świadectwo szkolenia POLON-ALFA z systemów pożarowych CSP-35/36, CSP-35A, ALFA-3800, TELSAP-2000/2100.
 • Certyfikat szkolenia BOSCH z systemu pożarowego FPA-5000.
 • Certyfikat szkolenia SIEMENS z systemu pożarowego Cerberus PRO Standard.
 • Certyfikat szkolenia ESSER by Honeywell z systemów pożarowych IQ8 Control i FlexES.
 • Certyfikat szkolenia D+H Polska z systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji D+H oraz systemu sygnalizacji pożarowej PROTEC.
 • Świadectwo szkolenia Satel z systemów sygnalizacji pożaru CSP.