694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Oferta

Zapewniamy:

  • projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
  • montaż instalacji systemów przeciwpożarowych
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • udział w czynnościach odbiorowych instalacji
  • naprawę, serwis i konserwacje systemów przeciwpożarowych