694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) zwane również systemami alarmowania pożaru (SAP) służą do szybkiego wykrywania pożaru we wczesnej fazie rozwoju, inicjując alarm oraz wykonując inne działania zmniejszające skutki pożaru.

Systemy SSP są jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa których celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także mienia i środowiska.