694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Realizacje

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie – „Wykonanie na podstawie projektów wykonawczych i przedmiarów układu systemów instalacji niskoprądowych dla budynków A oraz D Szpitala Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie”

POLCOPPER w Przyciska Polska – „Rozbudowa instalacji sygnalizacji pożaru w części biurowo-socjalnej”

Fundacja Dobro Wspólne w Pułtusku – ” Dostawa i montaż elementów systemu sygnalizacji pożaru oraz uruchomienie systemu w budynkach Fundacji Dobro Wspólne w Pułtusku”

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy – „Wykonywanie przeglądów i konserwacji Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz systemów oddymiania  w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego”

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski w Bydgoszczy – ” Przegląd i konserwacja instalacji automatycznego wykrywania pożaru i instalacji oddymiania”

Milickie Centrum Medyczne w Miliczu – „Konserwacja i usuwanie awarii systemu alarmu pożarowego i systemu oddymiania zainstalowanych w budynkach A, B, C, D, E+N w Miliczu”

Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie – „Prowadzenie serwisowej obsługi technicznej i konserwacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w Szpitalu Regionalnym Centrum Zdrowia w Lubinie”