694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Oferujemy projektowanie, wdrożenia oraz serwis systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego. Prócz tego zajmujemy się naprawą oraz konserwacją starych systemów. Mówiąc krótko – systemy przeciwpożarowe to nasza specjalność!

Zapytanie email:

8 + 10 =

Szukasz nowego rozwiązania,
a może potrzebujesz pomocy przy istniejącym systemie przeciwpożarowym?

Dzwoń śmiało, z przyjemnością doradzimy!

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

Zwane również systemami alarmowania pożaru (SAP) służą do szybkiego wykrywania pożaru we wczesnej fazie rozwoju, inicjując alarm oraz wykonując inne działania zmniejszające skutki pożaru.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Podnoszą bezpieczeństwo pożarowe – za pomocą komunikatów głosowych umożliwiają powiadomienie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia pożarowego i ułatwiają przeprowadzenie sprawnej ewakuacji.

Systemy kontroli dostępu (SKD)

Mają za zadanie ograniczać dostęp do określonych miejsc w obiekcie osobom nieupoważnionym, w czasie gdy w strefie chronionej przebywają osoby uprawnione.

Systemy oddymiania

Instalacje służące wyprowadzeniu na zewnątrz obiektu trujących spalin, dymu i gorącego powietrza w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku.

Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego

Jej celem jest oświetlenie dróg ewakuacyjnych. Umożliwia szybką ewakuację przebywających w obiekcie osób oraz zapobiega wybuchowi paniki.

Systemy gaszenia gazem

Stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego.

Pomiary i przeglądy oświetlenia awaryjnego

Wykonujemy przeglądy w zakresie prac pomiarowych oświetlenia awaryjnego wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego opraw.

Przegląd techniczny i serwis drzwi przeciwpożarowych

Powinny one być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach