694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Przegląd techniczny i serwis drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic web , w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów our website. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Cash house buyers understand their clients’ challenges and work to streamline the selling process. Visit https://www.sellmyhousefast.com/we-buy-houses-maine/how-to-sell-a-hoarder-house-maine/.

W czasie przeglądu tych urządzeń przeciwpożarowych wykonuje się następujących czynności:

  • ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu,
  • kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi,
  • ocena swobody ruchu skrzydła,
  • kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek przymykowych,
  • kontrola prawidłowości funkcji zamykania drzwi,
  • kontrola poprawności działania regulatora kolejności zamykania skrzydeł,
  • sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi.