694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Systemy gaszenia gazem

Systemy gaszenia gazem stosuje się w zwalczaniu pożaru poprzez zastosowanie gazu gaśniczego w otoczeniu, w którym niepożądane jest użycie wody jako środka gaśniczego. Najczęściej wykorzystywane są systemy działające w oparciu o środek gaśniczy o nazwie HFC 227ea (znany również pod nazwą FM-200.)

Aktywacja systemu odbywa się za pośrednictwem elektrycznych lub mechanicznych mechanizmów spustowych.