694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) są systemami podnoszącymi bezpieczeństwo pożarowe, które za pomocą komunikatów głosowych umożliwiają sprawne powiadomienie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia pożarowego i ułatwiają przeprowadzenie sprawnej ewakuacji.