694 050 094 / 604 376 292 ssp.lewicki@gmail.com

Systemy sygnalizacji pożaru są najważniejszym elementem automatyki przeciwpożarowej w budynkach. To one uruchamiają inne urządzenia instalacji przeciwpożarowej i to od czasu w jakim wykryją pożar zależy czy będzie on możliwy do ugaszenia. Instalacje przeciwpożarowe powinny sprawnie współgrać dla zachowania sprawności całego systemu.

Zapewniamy:

  • Projekt wykonawczy systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.
  • Instalacje przeciwpożarowego systemu
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • Konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru
  • Demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu – posiadany zezwolenie PAA
  • Modernizację istniejących instalacji przeciwpożarowych

Gwarantujemy niezawodność wykonanych przez nas systemów poprzez:

  • Dobranie optymalnego kosztowo i jakościowo systemu dla potrzeb obiektu
  • Montaż urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia
  • Szkolenie dla obsługi systemu
  • Profesjonalny serwis

Pracujemy na systemach firm:
Bosch, Esser, Polon Alfa, Siemens, Inim Electronics

Systemy zasysające detekcji dymu
System dzięki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego błyskawicznej analizie umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium.

System VESDA zbudowany jest z sieci rurek ssących oraz detektora z głowicą laserową o zakresie czułości od 0,005%/m do 20%/m (konwencjonalne czujki punktowe mają przeciętny zakres czułości ok. 5%/m).

Zadaniem rurek jest ciągłe pobieranie powietrza z obszaru chronionego, którym może być zarówno wnętrze pomieszczenia, przestrzeń podpodłogowa, międzysufitowa, jak i pojedyncze urządzenie np. serwer, centralka telefoniczna, klimatyzator itp.

Cztery programowalne progi alarmowe zapewniają szybkie wykrycie dymu bez względu na warunki panujące w obszarze chronionym.